Wetenschappelijk Onderzoek

Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar Sportvasten door VUMC Amsterdam; geen proefpersonen meer gezocht
De resultaten die tot nu toe gevonden worden met Sportvasten zijn zeer veel belovend, maar om inzicht te krijgen in de langetermijneffecten en de achterliggende mechanismen is wetenschappelijk onderzoek vereist. Daarom start Sportvasten in samenwerking met Medico Vision Sportstraining en de Vrije Universiteit met een onderzoek naar de effecten van Sportvasten.
Lees verder >>

Onderzoek

Recent is de eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd, zie onderstaand. Ook is er een evaluatieonderzoek gedaan onder deelnemers, om de kuur en de coach te beoordelen.

Het wetenschappelijk onderzoek gedaan door de universiteit van Saarbrückenbekijk resultaten

Evaluatieonderzoek naar Sportvasten onder deelnemers, met gemiddelde resultaten, smiley scale resultaten, sportvastenkuur en -coach beoordelingen en aanbevelingen.

bekijk resultaten (pdf)

De eerste onderzoekresultaten van het wetenschappelijk onderzoek SPO-T zijn beschikbaar.

bekijk resultaten (pdf)

Lees verder