Is sportvasten geschikt voor mij?

Sportvasten is niet een trainingsmethode om 'even erbij te doen'. Het vergt een echte 'commitment', en alleen serieus gemotiveerde mensen zullen grote successen behalen bij het volgen van het traject.

Voor sportvasten gelden vergelijke principes als andere zware lichamelijke inspanningen; een goede conditie, gezondheid, fitheid en getraindheid zijn noodzakelijk om geen onnodige gezondheidsrisico's te lopen en een sport medisch advies wordt door ons geadviseerd.

Om erachter te komen of deze methode voor u geschikt is, kunt u onderstaande vragen beantwoorden.

1. Bent u echt gemotiveerd uw leven te veranderen en te starten met sportvasten om af te vallen, vitaler te worden en betere sportprestaties te kunnen leveren?

ja
nee