Wat kost sportvasten?

Sportvasten is een persoonlijk begeleidingstraject, wat inhoudt dat de mate van begeleiding voor het grootste gedeelte de prijs bepaalt. Zo kan een coach twee uur begeleiding geven tijdens de ‘make the switch’ fase, maar het kan ook zo zijn dat je vier of zes uur begeleiding afspreekt. Daarnaast kan het zo zijn dat je in een groep wordt begeleid (small group training), wat de kosten weer omlaag kan brengen.

Een ander aspect dat de prijs bepaalt, is de mate waarin je de verschillende fasen nodig hebt om effectief te kunnen sportvasten. Als je veel voorbereiding nodig hebt (‘prepare for the switch’) om je conditie op peil te brengen, zal het traject duurder zijn dan wanneer je al voldoende voorbereid bent. Ook de mate van begeleiding in het natraject (‘Keep the Switch’) heeft invloed.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn de aangeboden faciliteiten, de ervaring en kwalificaties van de coach en eventuele metingen en testen die uitgevoerd worden.

Je kunt de tiendaagse kuur doen voor gemiddeld tussen de 275 en 325 euro (met gemiddeld 3 uur begeleiding en het supplementpakket). Deze begeleiding bestaat onder meer uit een face-to-face intake gesprek en contact tijdens de kuur.

Neem contact op met een sportvastenbegeleider voor een persoonlijke prijs. De begeleiders vind je onder de sportvasten locaties.

<< Waar kan ik sportvasten?